Oferta

  • Konsultacje problemowe.
  • Wsparcie psychologiczne.
  • Krótkoterminowa terapia uzależnień.
  • Szkolenia warsztatowe dla profesjonalistów.
  • Psychoedukacyjne warsztaty rozwoju osobistego.

Konsultacje problemowe

– wstępne spotkania z terapeutą, które pozwalają na określenie poziomu problemu i zaproponowanie odpowiedniej formy terapii. Wiąże się ona z wywiadem dotyczącym zarówno bieżącej sytuacji pacjenta, jak i jego historii życia. Sesje konsultacyjne odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu, trwają od 60 do 90 minut i może być ich od 2 do 4, w zależności od potrzeb diagnostycznych. Koszt sesji – 150 zł

Wsparcie psychologiczne

– spotkania dla osób, które nie cierpią na zaburzenia psychiczne, ale znalazły się w trudnej życiowo sytuacji np. w związku z używaniem substancji przez siebie lub bliskich. Wsparcie może okazać się wystarczającą pomocą w poradzeniu sobie z trudnościami. Celem wsparcia jest zrozumienie sytuacji i poszukiwanie rozwiązań w oparciu o posiadane przez człowieka zasoby. Sesja trwa 50 – 60 minut. Spotkania odbywają się raz w tygodniu. Łączna liczba sesji nie przekracza zazwyczaj 12 spotkań. Koszt sesji – 120 zł

Krótkoterminowa indywidualna terapia uzależnień

Ta forma skierowana jest do osób, które borykają się z konkretną trudnością i chciałyby poprawić lub całkowicie zmienić ten aspekt swojego funkcjonowania. Proces terapeutyczny ma na celu wycofanie się z  kłopotliwych zachowań lub redukcję szkód jakie one przynoszą. Terapia polega na wzmacnianiu motywacji do zmiany zachowań, zrozumieniu osobistych motywów, poszukiwaniu realnych rozwiązań trudności, wdrażaniu w życie podjętych decyzji. Sesja terapeutyczna trwa 50 – 60 minut. Spotkania odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Terapia składa się z 12 do 24 spotkań. Koszt sesji – 120 zł

Szkolenia warsztatowe dla profesjonalistów  - dla grup zorganizowanych

Szkolenia w obszarze tematycznym psychoprofilaktyki uzależnień, w tym: diagnostyka, przygotowywanie i wdrażanie krótkich interwencji związanych z zachowaniami ryzykownymi dzieci i młodzieży, tworzenie programów działania adekwatnych do potrzeb indywidualnych i środowiskowych. Szczegółowe cele i wymiar czasowy są indywidualnie dobierane do potrzeb i oczekiwań zleceniodawcy. Mogą trwać od 6 do 32 godzin lub więcej. Prowadzone są przez jednego lub dwóch trenerów metodami aktywnie angażującymi uczestników szkolenia. Grupa warsztatowa liczy od 10 do 16 osób. Koszt takich szkoleń kształtuje się od 100 do 200 zł za godzinę, w zależności od rodzaju szkolenia i czasu jego trwania.

Psychoedukacyjne warsztaty rozwoju osobistego - dla grup zorganizowanych

Szkolenia – temat, cele i wymiar czasowy, są indywidualnie dobierane do potrzeb klienta. Mogą trwać od 8 do 16 godzin lub więcej. Prowadzone są przez jednego lub dwóch trenerów metodami warsztatowymi, aktywnie angażującymi uczestników szkolenia. Grupa warsztatowa liczy od 10 do 16 osób. Koszt takich szkoleń kształtuje się od 75 do 150 zł za godzinę, w zależności od rodzaju szkolenia i czasu jego trwania.

Poniżej oferta szkoleniowych zajęć warsztatowych (do pobrania):

Rekomandacje

 

Przetwarzanie danych osobowych (PDF)